Website Thương Mại Điện Tử Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?

Website Thương Mại Điện Tử Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?

Khái niệm Thương mại điện tử Thương mại điện tử là hoạt động mua hoặc bán sản phẩm trên các dịch vụ trực tuyến hoặc qua internet. Thương mại điện tử dựa trên các công nghệ như thương mại di động, chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi cung ứng, tiếp thị qua Internet, xử...